Paczkomaty Inpost Bobolice

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich napisanie trzeba więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny da im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Trzebiatów

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą zawierać kłopoty. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Żeby je umieścić, trzeba pamiętać prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak wprowadzony w nim wniosek został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny a nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to dopiero urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do dawania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale spośród tym pomysłem. Inni mówią, że wskazane są zmiany, bo reguła nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych technik

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten sprawdził, że paczkomat zlokalizowano w sąsiedztwie chodnika, na obszarze przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i reportaży z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z faktami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawnej definicji paczkomatu. Błąd jest jednocześnie przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny realizować tego typu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych to nie są roboty budowlane. Nie doznawał to obowiązku uzyskania opinii o zezwoleniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był usatysfakcjonowany takim obiegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I naprawdę sytuacja przybyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Reguła nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie obiektu w wyznaczonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, która została wykonana poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy czy same paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego również w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy widzieć ich danie oraz umiejscowienie na gruncie z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami wykorzystywał się już WSA w Stolicy. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, pewnie nie podążać za poprawiającą się rzeczywistością, technologiami, a także potrzebami inwestycyjnymi. Jednak nie nazywa to, że nowoczesne formy aktywności budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne wzięcia w warsztat na końcu społeczny i uniwersalny, aby mimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal mogły one znaleźć odpowiednie zastosowanie do następnych przejawów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na sytuację patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem rozwój i rozwój cywilizacyjny pokazuje, iż nie da się zamknąć każdego w jednym katalogu. – Za chwilę okaże się, że jesteśmy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być to wskazane przesłanki, na pewnym poziomie ogólności, tylko z dodatkowej części na końcu jasne, aby nie było tematów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on obiekty na przeznaczone do czasowego użytkowania w momencie mniejszym z ich trwałości technicznej, przewidziane do przekazania w przeciwne pomieszczenie czyli do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w obecnej dodatkowej części. Te z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, gdyby mają pracować dłużej, chcą uzyskania prawa na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do podstawy są wspólne z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie rekwizyty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie ma je warunek uzyskania prawa na platformę, i dobrze. Cele te oczywiście stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w ostatnim poziomie. Fakt, że zostały stworzone w kolejnym środowisku a tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na indywidualnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich odpowiada przepis ze powodu na własne gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, właśnie też znakomitsze. Gdy właśnie nie było, wtedy w istocie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest daniem technicznym, które nie jest wystawiane w wyznaczonym miejscu, lecz wykonywane w fabryce. Jest on dostarczany na środowisko jako gotowa funkcjonalna całość, która do tworzenia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się a z nowych tego typu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to silna aby go porównać po prostu ze konkretnym gabarytowo meblem. To popularne porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w oznaczonym stanowisku jako procesu budowlanego. Jeżeli zawsze ten sens nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny a nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Nazywało to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w związku do każdego urządzenia, co ciągnęło za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w oznaczonym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Trzebiatów

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments